Informes de transparencia

En FEAFES Galicia cremos que a transparencia debe ser un valor fundamental da nosa entidade, de forma que poidamos actuar e explicar o noso quefacer de forma responsable, clara e sinxela, sendo capaces de demostrar o resultado do noso traballo.
Data Título Recurso
21/06/2016 Certificado de Auditoría 2015 Descargar
20/06/2016 Memoria económica 2015 Descargar
16/07/2015 Certificado de Auditoría 2014 Descargar
15/07/2015 Resumo económico 2014 Descargar
02/07/2015 Certificado de Auditoría 2013 Descargar
01/07/2015 Resumo económico 2013 Descargar
02/06/2015 Certificado de Auditoría 2012 Descargar
01/06/2015 Resumo económico 2012 Descargar
02/05/2015 Certificado de Auditoría 2011 Descargar
01/05/2015 Resumo económico 2011 Descargar