25/10/2019.

PO FSE Galicia 2014-2020 Inviste no teu futuro

Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2019

O programa operativo de emprego xuvenil, que conta co apoio da Consellería de Economía,  Emprego e Industria e o confinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Social Europeo, ten como obxectivo o fomento da contratación de persoas menores de 30 anos para favorecer a súa inserción no mercado laboral. 

Para logralo, esta convocatoria de subvencións conta co programa de cooperación con entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil. Grazas a este programa, Saúde Mental FEAFES Galicia conta cunha nova técnico de administración e finanzas que traballará na delegación de A Coruña os próximos meses.

A nova compañeira realizará funcións administrativas no marco do servizo de atención integral a persoas con problemas de saúde mental e as súas familias, encargándose de labores como información e atención telefónica e persoal, xestión documental e de bases de datos, trámites administrativos, seguimento e mantemento de servizos e oficinas, comunicación e correspondencia, apoio na presentación e xustificación de subvencións, etc.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.Programa de Habilidades Prelaborais 2019

O Programa de Habilidades Prelaborais para a Inclusión Sociolaboral Plena de Persoas con Discapacidade a causa de Enfermidade Mental trata de dar resposta á situación pola que atravesan as persoas con problemas de saúde mental en Galicia, atendendo ás necesidades concretas de formación prelaboral e de habilidades da vida cotiá que faciliten a súa futura inserción sociolaboral.

Para iso, ponse en marcha un sistema de intervención baseado na información, asesoramento, acompañamento, formación e orientación laboral de persoas con discapacidade a causa de enfermidade mental, que sexan demandantes de emprego e estean en situación de especial vulnerabilidade ou risco social. Participan un total de 30 persoas das delegacións de Vigo, Santiago e A Coruña, con quen se traballa a través de itinerarios personalizados.

O Programa de Habilidades Prelaborais responde a unha subvención para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada pola Consellería de Política Social (a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade) e o Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9: “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.Compartir contido