Informes de transparencia

En Saúde Mental FEAFES Galicia cremos que a transparencia debe ser un valor fundamental da nosa entidade, de forma que poidamos actuar e explicar o noso quefacer de forma responsable, clara e sinxela, sendo capaces de demostrar o resultado do noso traballo.
Data Título Recurso
13/07/2021 Informe de transparencia 2020 Descargar
12/07/2021 Certificado de Auditoría 2020 Descargar
11/07/2021 Memoria económica 2020 Descargar
28/07/2020 Informe de transparencia 2019 Descargar
27/07/2020 Certificado de Auditoría 2019 Descargar
26/07/2020 Memoria económica 2019 Descargar
03/07/2019 Informe de transparencia 2018 Descargar
02/07/2019 Certificado de Auditoría 2018 Descargar
01/07/2019 Memoria económica 2018 Descargar
16/06/2018 Informe de transparencia 2017 Descargar
15/06/2018 Certificado de Auditoría 2017 Descargar
14/06/2018 Memoria económica 2017 Descargar
28/06/2017 Informe de transparencia 2016 Descargar
21/06/2017 Certificado de Auditoría 2016 Descargar
20/06/2017 Memoria económica 2016 Descargar
21/06/2016 Certificado de Auditoría 2015 Descargar
20/06/2016 Memoria económica 2015 Descargar
16/07/2015 Certificado de Auditoría 2014 Descargar
15/07/2015 Resumo económico 2014 Descargar
02/07/2015 Certificado de Auditoría 2013 Descargar
01/07/2015 Resumo económico 2013 Descargar
02/06/2015 Certificado de Auditoría 2012 Descargar
01/06/2015 Resumo económico 2012 Descargar
02/05/2015 Certificado de Auditoría 2011 Descargar
01/05/2015 Resumo económico 2011 Descargar