Enfermidades mentais
máis frecuentes

Existen distintos tipos de enfermidades mentais, entre os que podemos destacar os seguintes:

A súa principal característica é que afectan á persoa emocionalmente e supoñen unha alteración do humor.

Un exemplo é o trastorno bipolar, que combina períodos de moita exaltación (maníacos) con outros de total abatemento (depresivos). A duración de cada fase varía en cada persoa, e altérnanse con outros períodos nos que o estado de ánimo se normaliza e os síntomas da enfermidade desaparecen practicamente por completo.

Os trastornos depresivos son outro tipo de trastornos do estado de ánimo, que presentan síntomas como a tristura, a desesperanza e a inhibición.

Son trastornos nos que predominan o medo e a inseguridade, e caracterízanse pola anticipación dun futuro perigo ou desgraza acompañados dun sentimento incómodo.

Algúns exemplos son o trastorno de pánico, o trastorno obsesivo-compulsivo, as fobias e o trastorno de estrés post-traumático.

Estes inclúen problemas asociados co abuso do alcohol e as drogas ilegais ou legais. Os síntomas máis habituais son cambios no comportamento (alteracións no apetito ou no sono, diminución do rendemento escolar ou laboral, falta de motivación...), cambios físicos (perda ou incremento de peso repentinos, deterioración no aspecto físico, tremores...) e cambios sociais (cambio de amigos, problemas legais, necesidade de diñeiro...).

Son os coñecidos como trastornos de separación da realidade xa que causan un desprendemento desta (delirios).

O exemplo máis notable é a esquizofrenia, cuxa característica principal é que a persoa experimenta unha grave distorsión entre os seus pensamentos e emocións. É frecuente que oia ou vexa cousas que non existen, íllese do seu ámbito, descoide o seu aspecto, os seus quefaceres ou crea cousas que non son verdade.

Estes trastornos caracterízanse porque a persoa presenta unha forma de sentir e de comportarse que se aparta moito do socialmente aceptado, como poden ser condutas violentas, inestabilidade ou grandes dificultades para relacionarse.

Exemplos destes trastornos son o trastorno límite de personalidade e o trastorno antisocial da personalidade.

Outras enfermidades mentais son os trastornos do sono, trastornos sexuais, trastornos da conduta alimentaria, trastornos do control dos impulsos, etc.

Tamén existen os trastornos disociativos (nos que se altera o sentido de si mesmo), os trastornos somatomorfos (nos que hai síntomas físicos sen causa clara) ou os trastornos do desenvolvemento (que comezan na infancia, a nenez ou a adolescencia, como por exemplo o déficit de atención, o trastorno do comportamento, etc.).