Documentos da entidade

En Saúde Mental FEAFES Galicia cremos que a transparencia debe ser un valor fundamental da nosa entidade, de forma que poidamos actuar e explicar o noso quefacer de forma responsable, clara e sinxela, sendo capaces de demostrar o resultado do noso traballo.
Data Título Recurso
13/06/2018 Estatutos de FEAFES Galicia Descargar
25/05/2018 Política de Privacidade de FEAFES Galicia Descargar
18/05/2018 Regulamento de Réxime Interno Descargar
18/05/2018 Código de Bo Goberno Descargar
02/09/2015 Autorización Axencia de Colocación Vigo Descargar
01/09/2015 Autorización Axencia de Colocación Santiago Descargar
01/09/2015 Declaración de Entidade de Utilidade Pública Descargar