Estrutura

Na estrutura organizativa de Saúde Mental FEAFES Galicia existen dous niveis de organización diferenciados e coordinados: o nivel político e o nivel técnico.

O nivel político represéntao a Xunta Directiva, que é o órgano de goberno elixido na Asemblea coa fin de cumprir e facer cumprir os acordos pactados. 

A nivel técnico, Saúde Mental FEAFES Galicia conta con varios departamentos encargados da xestión da entidade e da prestación dos servizos ás persoas usuarias.


Xunta Directiva


Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume 

Secretaria
Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Tesoureiro
Félix Pena Calvo
Asociación Saúde Mental Ferrol

Vogais
Mª Cristina Martín Fragueiro
Asociación Lenda

Leopoldo Robla Álvarez
Asociación Doa

Carmen Blanco Rodríguez
Asociación Alba

Jorge Manchado Rivero
Asociación A Mariña

José Mª Regueiro Otero
Asociación Avelaíña

Juan Eduardo Mosquera Vidal
Asociación Andaina

Mª Eugenia Pérez Amieiro
Asociación APEM

Elena Rodríguez Seoane
Asociación ASPANEPS