Estrutura

Na estrutura organizativa de Saúde Mental FEAFES Galicia existen dous niveis de organización diferenciados e coordinados: o nivel político e o nivel técnico.

O nivel político represéntao a Xunta Directiva, que é o órgano de goberno elixido na Asemblea coa fin de cumprir e facer cumprir os acordos pactados. 

A nivel técnico, Saúde Mental FEAFES Galicia conta con varios departamentos encargados da xestión da entidade e da prestación dos servizos ás persoas usuarias.


Xunta Directiva


Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume 

Secretaria
Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Tesoureiro
Félix Pena Calvo
Asociación Portanova 

Vogais
Jaime Figueroa Cerdeira
Asociación Lenda

Mª Ángeles Fernández Araújo
Asociación Morea

Leopoldo Robla Álvarez
Asociación Doa

Carmen Blanco Rodríguez
Asociación Alba

Amelia Varela Artusio
Asociación Lar

Mª Iris Castro Meitín
Asociación A Mariña

Francisco Guitián González
Asociación Albores

Neves Piñeiro Gaviño
Asociación Avelaíña

Omaira Tuirán Ruiz
Asociación Andaina

Mª Eugenia Pérez Amieiro
Asociación Apem