Estrutura

Saúde Mental FEAFES Galicia nace en 1995 como foro de encontro, debate, reflexión e acción para avanzar na normalización da saúde mental en Galicia.

A Federación

Na estrutura organizativa de Saúde Mental FEAFES Galicia existen dous niveis de organización diferenciados e coordinados: o nivel político e o nivel técnico.

O nivel político represéntao a Xunta Directiva, que é o órgano de goberno elixido na Asemblea coa fin de cumprir e facer cumprir os acordos pactados.

A nivel técnico, Saúde Mental FEAFES Galicia conta con varios departamentos encargados da xestión da entidade e da prestación dos servizos ás persoas usuarias.

Xunta Directiva

Presidencia
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Vicepresidencia
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume

Secretaría
Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Tesourería
Juan Eduardo Mosquera Vidal
Asociación Andaina

Vogalía
Félix Pena Calvo
Asociación Saúde Mental Ferrol

Vogalía
Luisa Fernanda Arroyo Sanz
Asociación Doa

Vogalía
Eduardo José Reguera Ocampo
Asociación Alba

Vogalía
Asunción Florez de Losada Fontao
Asociación AFAEP

Vogalía
Mª Nieves Piñeiro Gaviño
Asociación Avelaíña

Vogalía
Jorge Manchado Rivero
Asociación A Mariña

Vogalía
Mª Eugenia Pérez Amieiro
Asociación APEM

Vogalía
Elena Rodríguez Seoane
Asociación ASPANEPS