Skip to main content

100 persoas con problemas de saúde mental participan este ano no Programa Integrado de Emprego, financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade e o Servizo Público de Emprego Estatal.

Saúde Mental FEAFES Galicia pon en marcha un novo ano do Programa Integrado de Emprego de FEAFES  2023/24. Iniciativa financiada pola Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal.

O obxectivo deste programa é mellorar a ocupabilidade e a inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral na comunidade autónoma de Galicia.

Este programa contempla o desenvolvemento de itinerarios personalizados de inserción que inclúen accións individualizadas e grupais para facilitar a adquisición de habilidades laborais que favorezan a inserción laboral das persoas participantes.

Programa Integrado de Emprego. Pontevedra

100 persoas con algún problema de saúde mental participan no Programa Integrado de Emprego

O programa desenvólvese en Pontevedra, Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo. Nel participarán 100 persoas inscritas no servizo público de emprego e que teñen recoñecida unha discapacidade a causa dun problema de saúde mental.

Durante o programa, as persoas participantes recibirán unha atención adecuada ás súas necesidades e obxectivos. Entre as accións contempladas no marco deste programa, están:

  • Accións de asesoramento
  • Formacións incluídas no catálogo do Servizo Público de Emprego Estatal
  • Técnicas de coaching
  • Formación en competencias dixitais
  • Fomento da capacidade emprendedora
  • Prospección empresarial
  • Prácticas profesionais non laborais en empresas

Ademáis, as persoas participantes contarán cunha beca de asistencia ás accións do programa de 10€ diarios.

A través deste programa, esperamos que as persoas participantes melloren as súas oportunidades de acceso ó emprego, podendo así alcanzar os seus obxectivos persoais e profesionais.