Skip to main content

A música ten un gran poder sobre as nosas emocións. Desde alegrarnos nun mal momento ata transportarnos a un recordo distante; a melodía e o ritmo teñen a capacidade de influír no noso estado mental. Esta influencia deu lugar á musicoterapia, unha disciplina que emprega a música como ferramenta terapéutica para mellorar a saúde mental e o benestar en xeral. Neste artigo veremos algúns dos factores chave sobre música e saúde mental, para que descubras todas as súas vantaxes.  

 

Musicoterapia

A musicoterapia é unha forma de intervención terapéutica que emprega a música como ferramenta principal para fomentar a comunicación, a aprendizaxe, a expresión emocional e o desenvolvemento persoal. Baixo a guía dun musicoterapeuta, empréganse diferentes técnicas adaptadas ás necesidades individuais, de cada persoa coa fin de acada obxectivos terapéuticos específicos.

 

Como funciona a musicoterapia?

A musicoterapia pódese aplicar de diversas maneiras, dependendo das necesidades de cada persoa. Algunhas das técnicas máis comúns inclúen:

  • Escoitar música: Selecciónanse con coidado a música segundo as necesidades das persoas, xa sexa para relaxar, estimular ou expresar emocións. Esta práctica pode levarse a cabo de xeito individual ou en grupo, dependendo da situación e preferencias de cada quen.
  • Tocar un instrumento: Ensínalle á persoa a tocar un instrumento musical, o que pode contribuír ó desenvolvemento de habilidades motoras, mellorar a coordinación, e proporcionar unha forma de expresión creativa. Esta actividade pode realizarse tanto de forma individual como en grupo.
  • Cantar: Anímase a participar en sesións de canto, xa sexa interpretando cancións coñecidas ou improvisando melodías. O canto pode ser unha forma poderosa de expresión emocional e socialización, e pode axudar a mellorar a autoestima e a autoconfianza.
  • Improvisación musical: Invítase a crear música de forma espontánea, sen seguir regras ou pautas preestablecidas. Esta práctica permite unha expresión libre e creativa, o que pode ser especialmente beneficioso para liberar emocións reprimidas e fomentar a autoexpresión.

 

A música e a saúde mental: vantaxes

A música ofrece unha extensa gama de beneficios para a saúde mental, que van máis aló de simplemente desfrutar dunha melodía. Estes beneficios inclúen a redución do estrés e a ansiedade, que son dous dos principais problemas emocionais que enfrontamos na vida diaria. A música ten o poder de diminuír a frecuencia cardíaca  e a presión arterial, ó mesmo tempo que estimula a produción de endorfinas, as hormonas que nos fan sentir ben e nos proporcionan unha sensación de benestar.

 

Ademais de aliviar o estrés, a música ten o poder de mellorar o noso estado de ánimo de unha maneira notable. Ó escoitar música que nos gusta, o noso cerebro libera dopamina e serotonina, dous neurotransmisores asociados coa sensación de felicidade e pracer. Esta mellora no estado de ánimo pode favorecer a nosa calidade de vida e a nosa capacidade para afrontar mellor os desafíos cotiás.

 

Outro beneficio importante da musicoterapia é a súa capacidade para aumentar a autoestima e a autoconfianza. A música pode facernos sentir mellor con nós mesmos e mesmas e coas nosas habilidades, o que pode ser especialmente útil para quen ten autoestima baixa ou pouca confianza nas súas capacidades.

 

Ademais destes beneficios emocionais, a música tamén pode ter un impacto positivo na nosa función cognitiva. Estudos demostraron que a música pode mellorar a memoria e a concentración, estimulando a actividade cerebral e fortalecendo as conexións neuronais. Este aumento na capacidade cognitiva pode ser beneficioso para persoas de todas as idades, desde a idade escolar ata a idade adulta.

 

A música tamén pode ser unha ferramenta efectiva para aliviar a dor. Ó escoitar música libéranse endorfinas, neurotransmisores asociados coa redución da dor e a sensación de benestar. Ademais, a música pode distraer a atención da persoa da dor, axudando a desviar o enfoque da sensación incómoda.

 

Finalmente, a musicoterapia pode mellorar a comunicación e as relacións sociais. A participar en actividades musicais grupais ou a compartir música con outras persoas, podemos fortalecer os nosos lazos con outra xente e desenvolver relacións máis significativas e satisfactorias.

 

Por outra parte, ademais dos seus beneficios para a saúde mental, a música demostrou ter un impacto significativo na mellora de diversas enfermidades e condicións médicas. Desde trastornos do son ata enfermidades neurolóxicas coma o Parkinson, a música foi recoñecida pola súa capacidade para aliviar síntomas e mellorar a calidade de vida das persoas que se atopan nestas situacións. Se desexas explorar máis sobre este tema, invitámoste a consultar este artigo que ofrece unha visión detallada sobre como a música pode ser unha aliada no tratamento e manexo de diversas enfermidades.

 

A modo de conclusión, podemos dicir que a música ten o poder de transformar a nosa vida de moitas maneiras e de mellorar a nosa saúde mental e emociona de xeito significativo. Se queres saber máis sobre a saúde mental, contacta con nós e resolverémosche calquera dúbida.