Skip to main content
A Confederación SAÚDE MENTAL ESPAÑA, xunto coa Federación Saúde Mental Castela e León e co apoio de Faema Saúde Mental Ávila, organiza o XX Congreso estatal do movemento asociativo SAÚDE MENTAL ESPAÑA, que este ano se celebra en Ávila os días 25 e 26 de maio baixo o lema “Unha vida en primeira persoa” e onde se atoparán 400 persoas provenientes de toda España. 
Ao longo destes dous días, o movemento asociativo vai facer un percorrido polas diferentes etapas vitais das persoas que teñen un problema de saúde mental. “Chegou o momento de aceptar e abrazar a diversidade da persoa como ser humano suxeito de dereitos e digna dun trato humano. E posto que esta cuestión preocúpanos, e ocúpanos, será o fío condutor deste Congreso”, explica Nel González Zapico, presidente de SAÚDE MENTAL ESPAÑA.
O día 25, o Congreso arrincará co espazo “boas prácticas” onde se compartirán experiencias do movemento asociativo Saúde Mental España. Concretamente, presentaranse catro interesantes proxectos, da man dela asociación Amencer Saúde Mental Segovia con “Coñece os teus dereitos”;  o “Programa de atención a menores convivintes con persoas con problemas de saúde mental” da asociación sevillana Asaenes; a asociación burgalesa Saúde Mental Aranda presentará o seu proxecto de “Atención integral e empoderamento no medio rural”; e por último, a asociación biscaíña Avifes achegará o seu proxecto “Encantadas de Falarche. Diálogos a través da arte con mulleres con enfermidade mental”.
A tarde pecharase co relatorio marco sobre “saúde mental e dereitos” da man do recoñecido Fiscal Delegado de Protección das Persoas con Discapacidade na Comunidade Autónoma de Andalucía, membro da Comisión de Ética e Lexislación da Asociación Española de Neuropsiquiatría e da Comisión de Discapacidade e Dependencia do Ilustre Colexio de Avogados de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja.  
A segunda xornada estará dividida en tres bloques de debate que levarán por título “Primeiras etapas da vida“, “Itinerarios cara á autonomía” e “Activismo e participación“, onde se abordarán cuestións tan importantes como a saúde mental dos nenos, nenas e adolescentes e a súa transición cara á vida adulta; achegarase o modelo de atención sociosanitaria baseado nos Itinerarios cara á autonomía desenvolvido na Comunidade Autónoma de Castela e León desde a Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades da Junta de Castilla y León;  ademais de pechar este bloque coa participación dun familiar, unha profesional e unha persoa con trastorno mental que compartirán as súas impresións e posibles estratexias a seguir polo movemento, entre outros contidos.
A participación cada vez máis activa das persoas con problemas de saúde mental é un obxectivo que todo o movemento asociativo persegue e por iso, da man do Comité estatal Prol Saúde Mental en Primeira Persoa, realizarase a posta en común das conclusións do Congreso. “Opoñémonos rotundamente a que as persoas con problemas de saúde mental sexan cidadás de segunda clase. Con este Congreso e o noso traballo diario queremos impedir que as persoas con trastorno mental vivan situacións surrealistas e preocupantes como atopar infinitas barreiras para vivir de maneira autónoma ou formar unha familia, non acceder a un emprego, ser atadas en camillas de hospital durante horas ou non considerarse a súa opinión” explica Nel González Zapico.
Á súa vez, a conselleira de Familia e Igualdade de Oportunidades destacou tamén que a celebración deste congreso nacional é moi oportuna xa que será un bo momento para intercambiar experiencias sobre a atención ás persoas con discapacidade por enfermidade mental, para dar voz ás agrupacións de familiares e para poñer de manifesto a importancia e o papel esencial do movemento asociativo no ámbito da enfermidade mental.