Skip to main content
A Raíña Letizia mantivo onte, martes, unha reunión coa Confederación Salud Mental España en Madrid na que o seu presidente, Nel Anxelu González Zapico, trasladoulle as inquietudes da organización.
Dona Letizia, acompañada pola ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade en funcións, Fátima Báñez, visitou as instalacións da organización e saudou ao equipo de profesionais para, acto seguido, manter unha reunión de traballo cunha delegación da entidade. Ao termo da reunión, a Raíña departiu cos representantes das entidades autonómicas membro da Confederación Saúde Mental España, así como coas persoas que traballan na entidade.
Durante a reunión, González Zapico expuxo a visión deste movemento asociativo ao redor de temas como a prevención e promoción da saúde mental desde todos os ámbitos implicados como son sanidade, servizos sociais, educación, emprego e xustiza. Explicou tamén que a atención ás persoas con trastorno mental «debe ser exposta desde a óptica dos dereitos civís e humanos, como inspiradores da acción pública e a de todos os provedores sociais». Neste sentido, o presidente da asociación destacou que «as persoas teñen dereito a recuperar as rendas da súa propia vida, a ser autónomas e a acceder a un emprego».
Da man do presidente honorífico, José María Sánchez Monge, a Raíña coñeceu os fitos fundamentais deste movemento asociativo, con trinta e tres anos de historia. Ao longo deste tempo, engadiu Fernando Lamata, voluntario membro do Consello Consultivo da organización, as «asociacións foron tomando a voz da saúde mental». Ademais, agregou que «o 20% da carga total de morbilidade é debida a problemas de saúde mental, pero só recibe o 5% do gasto sanitario».
O vicepresidente da confederación, Jesús Currais, puxo o acento na importancia da detección precoz así como de prestar unha atención adecuada que «evite a cronicidade e permita que as persoas con problemas de saúde mental participen da vida cotiá porque teñen os mesmos soños e aspiracións que calquera persoa».
Durante a reunión tamén se abordaron temas como a necesidade de que todo o ordenamento xurídico español estea adaptado á Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, o tratamento informativo da saúde mental por parte dos medios de comunicación e as medidas terapéuticas que deberían formar parte da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde para garantir unha atención adecuada e integral ás persoas con trastorno mental.