Skip to main content
Vinte e catro mulleres con problemas de saúde mental, procedentes das entidades que conforman o movemento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA, participaron no taller “Mulleres e Saúde Mental”, que tivo lugar en Madrid os días 27, 28 e 29 de outubro. Entre as participantes atopábanse dúas galegas: Mª Almudena Vega de FEAFES Ourense e Mª Sonia Álvarez da asociación Doa.
Esta actividade formativa, organizada pola Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, púxose en marcha co obxectivo de ofrecer un espazo onde expor cuestións, intercambiar ideas e xerar un coñecemento de formación, reflexión e empoderamento específico para mulleres con problemas de saúde mental e propiciar que o coñecemento xerado en común relacionado coa dimensión de xénero e as súas implicacións en saúde mental, así como as demandas expostas, esténdanse dentro da rede SALUD MENTAL ESPAÑA.
Durante o taller, impartido por persoal técnico da Confederación e por Ana Vales Hidalgo, especialista en xénero e saúde mental do CERMI Andalucía, tratáronse temas como a violencia de xénero, os dereitos sexuais e reprodutivos, a maternidade, o emprego, o estigma e o autoestigma, as vontades anticipadas, a asistencia persoal e a vida independente, o empoderamento, a autopercepción e a imaxe social das mulleres con trastorno mental.
Ademais, entre outros temas debateuse sobre a normalización da violencia e dos alarmantes datos que reflicten que o 75% das mulleres con problemas de saúde mental sufriron violencia no ámbito familiar ou na súa parella. “Nas mulleres, moitos casos de trastorno mental veñen provocados por unha situación de violencia” foi unha das conclusións ás que se chegou no taller. 
Para abordar a cuestión de xénero e a súa relación coa saúde mental, creáronse 5 grupos máis reducidos de traballo nos que se fomentou o debate e cuxas conclusións se expuxeron en común co fin de achegar propostas concretas de acción: Violencia, Dereitos sexuais e reprodutivos, Linguaxe, visibilidade e empoderamento, Maternidade, Emprego e vida independente.