Skip to main content
Un total de 100 persoas en situación de desemprego e residentes en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo ou as súas contornas, están a participar no Programa Integrado de Emprego de FEAFES 2021/22, financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade a través de fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal, co obxectivo de mellorar as súas posibilidades de inserción laboral.
Para iso, o programa conta cunha importante oferta formativa que busca capacitar ás persoas participantes naquelas habilidades persoais e competencias técnicas que faciliten o seu acceso ao mercado laboral. Entre a formación ofertada hai 350 horas de contidos incluídos no catálogo de especialidades do Servizo Público de Emprego e 200 horas de contidos non incluídos en dito catálogo.
Respecto á materia do catálogo de especialidades do Servizo Público de Emprego, en Vigo deron comezo tres accións formativas en colaboración con CIP Formación sobre “Limpeza e tratamento de superficies”, “Limpezas especiais” e “Materiais de limpeza”. Nelas, as persoas participantes están a adquirir coñecementos sobre distintos tipos de superficies e os seus métodos de limpeza, así como as variedades de tratamentos e mantemento que poden precisar. Así mesmo, aprenderán a desinfectar distintos espazos e adquirirán destrezas manuais para desenvolver tarefas de orde e limpeza, reposición e coidado de materiais.
Outras accións formativas que se están a desenvolver neste marco noutras localidades son, por exemplo, capacitación en “Competencias dixitais” na provincia da Coruña, “Windows e Word” en Lugo ou “Almacén e xestión do stock” en Ourense.
Respecto á formación non incluída no catálogo do Servizo Público de Emprego, nas distintas delegacións de Saúde Mental FEAFES Galicia estanse a impartir cursos para dotar ás persoas participantes de habilidades para a busca de emprego, motivación laboral ou técnicas para afrontar procesos de selección. Así mesmo, están a coñecer máis de cerca o mercado laboral, os dereitos e deberes que teñen as persoas traballadoras e outros contidos de interese de cara á súa inserción laboral.