Skip to main content
O crecente uso da Internet e das novas tecnoloxías levan parella a aparición de novos riscos e formas de abuso, como é o caso do ciberacoso nas súas diversas variantes. A través do ataque online, os acosadores tenden a aproveitarse das inseguridades ou debilidades persoais da vítima para humillala e causarlle danos psicolóxicos. Como a miúdo vemos nos xornais, o efecto do ciberacoso pode ser devastador e, en ocasións extremas, mesmo mortal.
O Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE), sociedade dependente do Ministerio de Economía e Empresa a través da Secretaría de Estado para o Avance Dixital, é a entidade de referencia para o desenvolvemento da ciberseguridade e da confianza dixital dos cidadáns. Para iso, cunha actividade baseada na investigación, a prestación de servizos e a coordinación cos axentes con competencias na materia, o INCIBE lidera diferentes actuacións para a ciberseguridade a nivel nacional e internacional.
Entre elas atópase a web IS4K, unha plataforma con información, recursos, estratexias e materiais relacionados co uso seguro da Internet por parte dos menores. Ten recomendacións tanto para as familias como para educadores, abordando temas como o ciberacoso escolar, o sexting, os contidos inapropiados, o uso excesivo das TIC ou as comunidades perigosas.
É habitual que o ciberacoso preséntese en nenos e mozos da mesma idade que poden ser constantemente axexados e humillados en foros, comunidades, chats, blogues, etc., con distribución de fotos trucadas ou non autorizadas e creación de sitios, coa fin de denigrar á outra persoa ou suplantar a súa identidade, entre outros. Por iso, ferramentas como  IS4K poden ser de gran utilidade para todos aqueles axentes que interveñen na contorna dos menores.