Skip to main content
As persoas con problemas de saúde mental cargan con grandes lacras na súa vida diaria, pero dentro deste colectivo, as mulleres atópanse aínda máis desprotexidas xa que sofren unha tripla discriminación: o estigma asociado ás enfermidades mentais, o rexeitamento que provoca a discapacidade derivada da enfermidade mental e a discriminación que implica ser muller na sociedade actual.
Isto xera unha serie de obstáculos aos que se enfrontan as mulleres con problemas de saúde mental no seu día a día: o prexuízo social, obstáculos no ámbito laboral, dificultades para exercer a maternidade, violencia de xénero, etc.
Para facer fronte a esta realidade, FEAFES Galicia desenvolve o Programa de Atención Integral a Mulleres con Enfermidade Mental cofinanciado polo Fondo Social Europeo e pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. A través deste programa, as mulleres con problemas de saúde mental reciben información e asesoramento personalizados, realizan accións formativas e teñen acceso a outros recursos de utilidade.
No marco deste proxecto, as próximas semanas desenvolveranse en Santiago de Compostela tres talleres dirixidos a mellorar a situación persoal e laboral de mulleres con problemas de saúde mental. O martes 4 de xullo, o Centro Sociocultural do Ensanche acollerá a sesión “Autoestima e autocoidados”; o 11 de xullo desenvolverase o taller “Prevención de malos tratos e Escapp” e o 18 de xullo abordarase a “Afectividade e sexualidade”, impartido este último pola plataforma Quérote+.
Ao longo destas tres xornadas, fomentarase a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da discriminación que sofren as mulleres con problemas de saúde mental no ámbito persoal, social e laboral. Para iso, cada unha delas recibirá unha atención personalizada e especializada, co obxectivo de favorecer a súa inserción real e plena na sociedade.