Skip to main content
Hoxe, 10 de outubro de 2017, a conmemoración do Día Mundial da Saúde Mental cumpre 25 anos, contando co apoio da Organización Mundial da Saúde e a participación de numerosas persoas e entidades de Galicia e de todo o mundo. “A saúde mental no lugar de traballo” foi o tema elixido para esta conmemoración, considerando que se trata dun asunto de interese para os axentes sociais, as institucións e toda a sociedade. 
Queremos promover o dereito de calquera persoa a acceder e manter un emprego, así como tomar conciencia sobre a necesidade de que os lugares de traballo sexan contornas saudables onde se coide a saúde mental; pois ter un emprego digno, saudable e motivador é beneficioso para todas as persoas e permítenos vivir dignamente e de forma autónoma. 
Estímase que o 25% das persoas terá un problema de saúde mental ao longo dá súa vida. Ademais, en Europa, os trastornos mentais son o segundo problema de saúde máis común no traballo. Os niveis de absentismo laboral, desemprego e solicitudes de incapacidade por problemas de saúde mental non deixaron de aumentar nos últimos anos: o 10% dos problemas crónicos de saúde e de incapacidade son trastornos mentais e emocionais. Por facernos unha idea da prevalencia desta realidade, a OMS estima que no 2020, a depresión será a segunda causa máis importante de incapacidade no mundo (European Network for Workplace Health Promotion- ENWHP).
En termos económicos, o custo dos problemas de saúde mental asociados ao lugar e condicións de traballo é moi elevado, e as contrariedades laborais teñen un impacto notable na saúde mental das persoas. En España, considérase que entre o 11% e o 27% dos problemas de saúde mental pódense atribuír ás condicións de traballo, e o custo directo destes trastornos en concreto oscilou entre 150 e 372 millóns de euros no ano 2010 (Guía “Costes socio-económicos de los riesgos psicosociales”. Secretari?a de Salud Laboral y Medio ambiente UGT-CEC, 2013). 
Ademais, as persoas que teñen algún problema de saúde mental atópanse con grandes obstáculos á hora de integrarse no mundo laboral, debido, en gran parte, aos falsos mitos e ao descoñecemento que hai cara a estas patoloxías. Existen vías para que calquera persoa, independentemente das súas circunstancias vitais, como pode ser un problema de saúde mental, exercite o seu dereito para acceder e manter un emprego; sendo fundamental ademais que as persoas con problemas de saúde mental formen parte activa da sociedade, sexan consideradas cidadás con dereitos e obrigacións e desenvolvan un sentimento de utilidade.
Por tanto, aproveitamos a conmemoración do Día Mundial da Saúde Mental para e instar a quen ostenta responsabilidades públicas, aos axentes sociais, ás organizacións non lucrativas, aos medios de comunicación, ás sociedades científicas, ás empresas, aos estudantes e profesionais da saúde, da atención social, da educación, do emprego e o dereito, e a toda a cidadanía en xeral a que: 
  • nos involucremos e formemos parte activa da creación e mantemento de contornas de traballo saudables onde abunde a cultura do benestar e a saúde; 
  • sexamos comprensivos, empaticemos e facilitemos que as persoas, independentemente das súas circunstancias vitais, teñan a posibilidade de levar a cabo o seu proxecto vital de forma autónoma, vivan con dignidade e participen na sociedade; 
  • venzamos os prexuízos, derrubemos as barreiras e contribuamos á aceptación da diversidade e á igualdade de oportunidades entre as persoas; 
  • apoiemos que se invistan suficientes recursos para desenvolver políticas ambiciosas e efectivas dirixidas á integración laboral das persoas con problemas de saúde mental;
  • velemos por que se garanta que calquera das medidas dirixidas á integración laboral das persoas con discapacidade por mor de problemas de saúde mental sexa respectuosa co modelo social e o enfoque dos dereitos humanos que impón a Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.
Desde FEAFES Galicia e as súas asociacións federadas, queremos convidar á cidadanía a que participe nas actividades coas que conmemoraremos o Día Mundial da Saúde Mental nas diversas localidades galegas, co ánimo de tomar conciencia acerca da necesidade de coidar a saúde mental nos espazos laborais, apoiar o dereito das persoas con problemas de saúde mental a acceder e manter un emprego, previr os trastornos mentais e comprender, con naturalidade e empatía, ás persoas con problemas desta índole.