Skip to main content
As persoas con problemas de saúde mental cargan con grandes lacras na súa vida diaria, pero dentro deste colectivo, as mulleres atópanse aínda máis desprotexidas xa que sofren unha tripla discriminación: o estigma asociado ás enfermidades mentais, o rexeitamento que provoca a discapacidade derivada da enfermidade mental e a discriminación que implica ser muller na sociedade actual.
Isto xera unha serie de obstáculos aos que se enfrontan as mulleres con problemas de saúde mental no seu día a día: o prexuízo social, obstáculos no ámbito laboral, dificultades para exercer a maternidade, violencia de xénero, etc.
Para facer fronte a esta realidade, Saúde Mental FEAFES Galicia desenvolve o Programa de Atención Integral a Mulleres con Enfermidade Mental financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. A través deste programa, as mulleres con problemas de saúde mental reciben información e asesoramento personalizados, realizan accións formativas e teñen acceso a outros recursos de utilidade.
No marco deste proxecto, hoxe realizouse en Santiago o primeiro de tres talleres dirixidos a mellorar a situación persoal e laboral de mulleres con problemas de saúde mental. Autoestima e autocoidados, prevención de malos tratos, a aplicación Escapp, afectividade e sexualidade son algunhas das materias que se abordarán nestas sesións, as cales xa se levaron a cabo durante os últimos meses nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo.
Ao longo destas xornadas, fomentarase a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da discriminación que sofren as mulleres con problemas de saúde mental no ámbito persoal, social e laboral. Para iso, cada unha delas recibirá unha atención personalizada e especializada, co obxectivo de favorecer a súa inserción real e plena na sociedade.