Skip to main content
Centenares de organizacións de loita contra a pobreza e a exclusión de toda España, integradas nas redes autonómicas de EAPN e en EAPN España, xunto con outras organizacións e plataformas aliadas, lanzan a campaña “Renda Mínima Si: pon os teus prexuízos en corentena” para eliminar os prexuízos asociados á implantación dunha renda mínima en xeral, como as que xa existen na maioría de Comunidades Autónomas, pero en especial ante a indispensable necesidade de posta en marcha dunha renda mínima estatal.
Como se vén reclamando desde fai máis dunha década, as organizacións que participan na campaña defenden que dispoñer dunha renda mínima digna debe ser un dereito subxectivo das persoas que se atopan en situación de maior vulnerabilidade.
A renda mínima estatal debe ser un instrumento áxil, accesible e compatible cos sistemas autonómicos xa existentes, que permita eliminar a pobreza severa, reducir a pobreza relativa e, xunto con outros instrumentos, eliminar a pobreza infantil, asegurar unha vivenda digna e incrementar a inclusión social. Todo isto, sen supoñer unha maior carga burocrática e paliando a heteroxeneidade actual que ocasiona grandes desigualdades entre persoas de diferentes Comunidades Autónomas.
A campaña, coordinada desde  EAPN Galicia, pretende romper co interesado discurso aporofóbico e imaxes estereotipadas sobre a realidade das persoas perceptoras de rendas mínimas.
A renda mínima estatal permitirá non só loitar contra a pobreza severa, senón que supón tamén unha medida imprescindible para o desenvolvemento económico e a saída da crise provocada pola  COVID-19, xa que os fondos permitirán ás persoas comprar alimentos ou pagar subministracións e outros servizos básicos reactivando a economía local e de barrio, beneficiando a toda a comunidade e achegando maior dignidade para quen se atopa en situación de vulnerabilidade.
Antes desta crise, en España había 600.000 fogares sen ingresos de ningún tipo e 2,5 millóns de persoas vivían en situación de pobreza severa (con menos de 370€ ao mes). A exclusión social e a desigualdade son problemas profundos e multidimensionais, que requiren dunha acción política decidida para ser erradicadas.
Neste contexto, unha renda mínima estatal non é só un instrumento de xustiza social, senón de intelixencia económica, que beneficia ao conxunto da poboación e asegura a creación de emprego non precario.
Por iso, EAPN convida a que organizacións de acción social, culturais, veciñais, deportivas, profesionais, sindicais, empresariais, movementos cidadáns e de calquera outra índole adhíranse ao manifesto #RentaMínimaSí: pon os teus prexuízos en corentena, en defensa dun modelo de renda mínima estatal como dereito subxectivo que dignifique as condicións de vida das persoas que se atopan con maiores dificultades.