Skip to main content


Aínda existen
obstáculos que dificultan o acceso ao emprego das persoas con discapacidade
intelectual e problemas de saúde mental. Desenvolver programas e iniciativas
que favoreza a súa integración sociolaboral, contribúe a diminuír esas
barreiras.

O programa Juntos
Somos Capaces xorde con este fin. Unha iniciativa con máis de 12 anos de traxectoria
que promove a integración sociolaboral as persoas con discapacidade intelectual
e problemas de saúde mental e que presentamos o pasado mércores 27 de abril da
man do concello de Lugo e Fundación MAPFRE, no marco do seu Proyecto Social de
Empleo.

“Só o 15% das
persoas cun problema de saúde mental acceden a un emprego. Con todo, os nosos
datos indican que cando existe un servizo especializado detrás ofrecendo apoio,
a inserción está preto do 50%.” Así o indicaba na presentación Carina
Fernández, Coordinadora de Servicios de Saúde Mental FEAFES Galicia.

Gran parte das
barreiras que se atopan as persoas con discapacidade intelectual e problemas de
saúde mental á hora de acceder a un emprego, están relacionadas co estigma ou o
descoñecemento que aínda persiste en parte da sociedade. Por iso é necesario
seguir promovendo programas e iniciativas que os apoien e os acompañen neste
proceso.

En Galicia, o
programa Juntos Somos Capaces, facilitou a inserción de máis de 500 persoas.
Conseguir un traballo estable significa tamén gañar en autonomía, en
integración social e en calidade de vida.

Durante o
encontro, no que ademais se presentou a Convocatoria de Axudas ao emprego “Accedemos”,
participaron tamén Ana María González, Teniente de Alcaldesa de Lugo; e Javier
Barreiro, representante da Fundación MAPFRE na zona.