Comunicación

Documentación

12/07/2023
Informe de vida laboral das persoas con discapacidade. INE
12/04/2023
A pegada da pandemia nunha poboación con esquizofrenia: estudo lonxitudinal. Asociación Alume
15/03/2023
Estudo sobre a situación da saúde mental en España. Confederación Saúde Mental España e Fundación Mutua Madrileña
06/05/2021
Informe sobre o estado dos Dereitos Humanos en saúde mental 2020
15/03/2021
Enquisa do CIS sobre a saúde mental en España durante a COVID-19. Avance de resultados
24/02/2021
Plan Saúde Mental Post-COVID Galicia 2020-2024
24/02/2021
Plan Saúde Mental Post-COVID Galicia 2020-2024 - Memoria asistencial
24/02/2021
Plan Saúde Mental Post-COVID Galicia 2020-2024 - Infografía
24/02/2021
Plan Saúde Mental Post-COVID Galicia 2020-2024 - Calendarización
14/09/2020
Saúde mental e infancia no escenario da COVID-19
14/09/2020
Informe avaliación intermedia da Estratexia Nacional Integral para Persoas Sen Fogar (2015-2020)
22/04/2019
A sanidade española en cifras 2018
13/03/2019
Estudo Necesidades Muller e Saúde Mental
02/10/2018
Informe da ONU sobre o dereito de toda persoa ao goce da maior saúde física e mental
05/07/2018
Resumo do informe do Defensor do Pobo sobre o Psiquiátrico de Conxo
11/06/2018
Mapping and Understanding Exclusion in Europe
11/06/2018
Study on the challenges and needs of family carers in Europe
26/04/2018
A receita equivocada: O impacto das medidas de austeridade no dereito á saúde en España
26/04/2018
Informe sobre o estado dos dereitos humanos das persoas con trastornos mentais en España 2017
16/03/2018
Conflitos éticos en psiquiatría e psicoterapia
08/01/2018
Aplicación da Convención Internacional dos DDHH na UE
08/01/2018
Valoración dos servizos sociais por comunidades autónomas 2017
08/01/2018
Índice de desenvolvemento dos servizos sociais 2017
08/01/2018
Informe 2016. As persoas maiores en España
02/10/2017
VII Estudio Cinfasalud: percepción e hábitos da poboación española en torno ao estrés
08/09/2017
Plan de Prevención do Suicidio en Galicia
17/07/2017
Prevalencia dos trastornos mentais en Galicia
17/07/2017
Plan de saúde mental da OMS 2013-2020
17/07/2017
Informe Olivenza 2016, sobre a situación da discapacidade en España
21/03/2016
Informe sobre o estado dos dereits humanos das persoas con trastornos mentais en España 2015
18/12/2015
Estratexia Galega sobre Discapacidade 2015-2020
09/12/2015
Saúde mental e inclusión social: situación actual e recomendacións contra o estigma
09/12/2015
Estratexia nacional integral para persoas sen fogar 2015-2020
01/07/2015
Como mellorar a práctica clínica da depresión?
10/11/2015
Informe de contratacións Emprego con Apoio 2014
01/09/2015
Estratexia SERGAS 2014
01/09/2015
Plan de Atención Sociosanitaria de Galicia 2013
15/07/2015
Discapacidade, terceiro serctor e inclusión social
15/07/2015
Informe do estado actual da prevención en saúde mental
15/07/2015
A realidade do estigma social
15/07/2015
Pobreza, discapacidade e dereitos humanos
12/06/2023
Guía de Práctica Clínica sobre o manexo da depresión no adulto
01/03/2023
Evaluación e manexo clínico das autolesións na adolescencia: protocolo baseado na evidencia
01/03/2023
Información sobre as autolesións para adolescentes, familias e profesionais da educación
27/10/2020
Guía psicoeducativa para a depresión (DOA Saúde Mental)
23/10/2020
Guía sobre novidades en ERTES e emprego pola COVID-19
14/09/2020
Guía formativa en saúde mental
14/09/2020
Cuadernos formativos: voluntariado en saúde mental
14/09/2020
Guía para conversar con adolescentes en dificultade social
14/09/2020
Depresión e suicidio 2020. Documento estratéxico para a promoción da saúde mental
22/07/2020
Recomendacións para o tratamento do suicidio polos medios de comunicación
24/04/2020
Medidas xurídicas adoptadas polo Goberno como consecuencia da COVID-19
13/04/2020
Como afrontar a busca de emprego durante a crise provocada polo COVID-19
07/04/2020
Intervención con persoas con problemas de saúde mental ante a situación de emerxencia ocasionada polo COVID-19
02/04/2020
Coida a túa saúde mental durante o confinamento
30/03/2020
Proposta de ocio en cuarentena
25/03/2020
Preguntas frecuentes sobre as medidas sociais contra o coronavirus
06/03/2020
Boletín de recursos sobre muller moza. Injuve 8M
05/03/2020
Guía de políticas inclusivas para a vida independente en discapacidade
05/03/2020
Saúde mental de menores en acollemento residencial
05/03/2020
Abre a túa mente en modo positivo. Prevención de saúde mental na mocidade
05/03/2020
Guía para grupos de axuda de saúde mental en primeira persoa
04/04/2019
Guía de estilo sobre saúde mental para medios de comunicación
18/01/2019
Biblioterapia: lecturas saudables. Guía de libros recomendados
08/11/2018
Guía para empresarios sobre os dereitos das persoas con discapacidade
08/11/2018
Atlas Saúde Mental 2017
07/02/2018
GPC sobre a Depresión Maior na Infancia e a Adolescencia (completa)
07/02/2018
GPC sobre a Depresión Maior na Infancia e a Adolescencia (rápida)
15/07/2015
Comunicar a saúde mental
07/02/2018
GPC sobre a Depresión Maior na Infancia e a Adolescencia (Ebook)
01/10/2016
Desmontando prexuízos sobre a saúde mental
31/08/2016
Beneficios fiscais das doazóns a FEAFES Galicia
15/07/2015
Aproximacion á patoloxía dual
15/07/2015
Comunicar a saúde mental
15/07/2015
Guía de estilo: pobreza, vulnerabilidade e voluntariado EAPN
15/07/2015
Guía Partisam
15/07/2015
Inclusión das persoas con discapacidade
15/07/2015
A depresión: información para pacientes e achegados
15/07/2015
Libro Verde Saúde Mental