Somos axencia de colocación

Nº 1200000022

 

En novembro do 2013, FEAFES Galicia recibiu do Servizo Público de Emprego a certificación oficial que acredita á entidade como Axencia de Colocación. Esta acreditación permite articular a iniciativa pública e privada para potenciar a inclusión laboral das persoas con discapacidade por enfermidade mental.

Trátase dun paso máis no camiño cara a consecución dunha inserción laboral cada vez maior e mellor deste colectivo, ademais de ser un recoñecemento á experiencia, calidade e transparencia da xestión de FEAFES Galicia en materia de inserción laboral.

Candidatos

Para candidatos

 

  • Orientación e información laboral: definición do perfil profesional do demandante de emprego, avaliación de intereses e motivación para o traballo
  • Captación de ofertas de emprego a través de pospección laboral, visitas a empresas, busca nas redes sociais e boletíns, etc.
  • Intermediación laboral: comunicación de ofertas ós demandantes de emprego e envío de candidatos ás empresas
  • Seguimentos individualizados e emprego con apoio no posto de traballo

Empresas

As accións que realiza a Axencia de Colocación de FEAFES Galicia en relación ás empresas son as seguintes:

  • Análise de postos de traballo
  • Preselección de candidatos con perfís adaptados ás características do posto de traballo ofertado pola empresa
  • Acompañamento e resolución de dúbidas na tramitación de axudas e subvencións para a contratación de persoas con discapacidade
  • Emprego con apoio e seguimento para manter o posto de traballo
  • Información e asesoramento continuo
CONTACTA CON NÓS

Documentación

Para candidatos

Tipos de Currículum Vitae
Modelo de carta de presentación
Guión para entrevistas de traballo
Guión para busca activa de emprego

Para empresas

 

Bonificacións á contratación
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)