Skip to main content
Este ano, Saúde Mental FEAFES Galicia recibirá apoio económico para diferentes programas que foron presentados á convocatoria do IRPF do ano 2018. 
En total, á entidade foille concedida un financiamento de máis de 500.000 € para todos os programas, a cal permitirá seguir atendendo ás persoas con problemas de saúde mental nas localidades onde traballan as asociacións federadas, así como ás persoas con problemas de saúde mental que teñen ou están nunha situación de maior vulnerabilidade e risco de exclusión social. 
Igualmente, cunha perspectiva a medio prazo, este financiamento axudará a dispoñer dunha nova unidade residencial que permita seguir avanzando na cobertura desta necesidade tan perentoria para as persoas con problemas de saúde mental e os seus familiares.
Os programas financiados con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF son:
Actuacións de inclusión social:
• Incorpora Social Saúde Mental 
• Inclúe Emprego Saúde Mental
• PSH Inclusión Saúde Mental
• Achega Saúde Mental
Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade:
• Acompaña Saúde Mental
• Atendo Saúde Mental
• Capacita Saúde Mental
• Respira Saúde Mental 
• Volunta Saúde Mental
• Previr Saúde Mental
Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade:
• Unidade Residencial de As Pontes