Skip to main content
Poderíase dicir que o voluntariado dentro do movemento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA goza de boa saúde. Polo menos é o que se desprende do último Informe sobre “O Voluntariado en SALUD MENTAL ESPAÑA 2019”, que reflicte un aumento de case o 50% no número de persoas, case 3.800, que participaron como voluntarias nalgunhas das actividades que levaron a cabo as máis de 300 entidades da rede asociativa durante 2019.
Con motivo do Día Internacional do Voluntariado, que se celebra cada 5 de decembro, e coa fin de seguir crecendo, a Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA lanza a campaña #Apoyolasaludmental que pretende impulsar a participación nas actividades de voluntariado das entidades do movemento asociativo, especialmente entre os mozos novos e persoas con experiencia propia en saúde mental. 
O informe “O Voluntariado en SALUD MENTAL ESPAÑA 2019” desvela, un ano máis, unha  feminización do voluntariado, cun 66% de mulleres voluntarias, fronte ao 34% de homes. Marta García, técnica da área de Proxectos e Estudos, encargada da elaboración deste informe, explica que “o perfil maioritario responde a mulleres de 18 a 29 anos con estudos universitarios. Por iso, e co ánimo de que o rol de coidados poida empezar a ter tamén cara de home, queremos animar aos mozos novos a unirse aos grupos de voluntariado. Actualmente, o maior número de homes voluntarios atópase no grupo de idade de persoas xubiladas”.
O outro gran reto da Confederación, que define esta campaña, é o de alentar ás persoas con problemas de saúde mental a tomar parte activa nas entidades, formando parte dos equipos de voluntarias e voluntarios. 
O informe de voluntariado elabórase a partir dunha enquisa que responden as persoas voluntarias e, “o ano pasado, a porcentaxe de persoas con experiencia propia en saúde mental que participaron na sondaxe (20%) é o máis elevado desde que comezou a elaborarse este informe en 2015”, destaca Marta García. “Este dato -continúa- é unha moi boa noticia, porque reflicte o progresivo empoderamento das persoas con problemas de saúde mental, que aos poucos van ocupando espazos dentro das entidades, neste caso como voluntarias, implicándose e protagonizando os proxectos e as actividades que levan a cabo”.
A Confederación destaca os compromisos adquiridos co seu voluntariado ao longo dos anos, como apostar por unha formación continua que posibilite cada vez máis responsabilidades e autonomía ás persoas voluntarias; ampliar os campos de participación involucrándoas, por exemplo, nos programas de emprego e inserción laboral; promover a sensibilización para loitar contra o estigma e os prexuízos cara aos problemas de saúde mental ou ofrecer unha atención máis individualizada.
Nel González Zapico, presidente da Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, celebra a boa marcha e o aumento da cantidade e, sobre todo da calidade do voluntariado en saúde mental “que cada vez máis valora a importancia de inculcar unha conciencia global de que a saúde mental é algo común a todas as persoas, ao que todas deberiamos atender e coidar, desterrando dunha vez por todas, estereotipos e prexuízos xeneralizados”.